Polskie Forum Entomologiczne
https://www.entomo.pl/forum/

Wiadomości Entomologiczne
https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=33321
Strona 1 z 1

Autor:  Marek Przewoźny [ piątek, 22 kwietnia 2016, 10:44 ]
Tytuł:  Wiadomości Entomologiczne

Ukazał się nowy numer WE 1/2016
http://www.pte.au.poznan.pl/we/we_16.htm

Spis treści / Contents
1) Radosław PLEWA, Zbigniew BOROWSKI - Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w wybranych leśnych kompleksach promocyjnych w Polsce / New localities of the interesting saproxylic beetles (Coleoptera) in some promotional forest complexes in Poland

2) Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA - Leiodidae (Insecta: Coleoptera) okolic Radomia / Leiodidae (Insecta: Coleoptera) of the environs of Radom

3) Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Hassan GHAHARI - Materiały do poznania fauny Scarabaeoidea (Coleoptera) prowincji Mazandaran w północnym Iranie / A contribution to the faunistic study of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Mazandaran Province, northern Iran

4) Piotr CYRYNGIER, Jerzy ROMANOWSKI, Mateusz ROMANOWSKI - Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Cedyńskiego Parku Krajobrazowego / Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Cedynia Landscape Park


Krótkie doniesienia / Short communications:

724 Interesujące stwierdzenie Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) w Polsce środkowo-wschodniej / An interesting record of Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in middleeastern Poland - P. BUCZYŃSKI, M. FILIPIUK;

725 Nowe stanowisko Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) / A new record of Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) - M. PRZEWOŹNY, A. CZAPRACKA;

726 Nowe stanowisko Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae) i Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) w Łazienkach Królewskich w Warszawie / A new locality of Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae) and Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) in Royal Baths Park in Warsaw - K. KUCHARSKA, D. KUCHARSKI, B. ZAJDEL;

727 Nowe stanowisko Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce / A new locality of Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

728 Nowe stanowisko Penthophera morio (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Polsce / A new locality of Penthophera morio (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/