powrót

KLUCZE DO OZNACZANIA

 

Stenostola dubia (Laich., 1784)   -   Stenostola ferrea (Schrnk, 1776)

 

 

W nazewnictwie rodzaju Stenostola przez wiele lat panowało wielkie zamieszanie. Gatunki zmieniano wzajemnie nazwami i tak w jednej książce Stenostola dubia oznaczała ten gatunek, który w innej był traktowany jako Stenostola  ferrea i na odwrót. Do tego dochodziły jeszcze wachlarze synonimów. W Polsce i Europie mamy tylko dwa gatunki:

 

    Stenostola ferrea (Schrank, 1776)          
(rozwój głównie w lipach, w całej Polsce prócz wyższych partii górskich, matowy)

    Stenostola dubia (Laicharting, 1784)         
(rozwój głownie w leszczynie i lipie, w Polsce na pogórzu w płd. części kraju, błyszczący)

 

Na wszystkich zdjęciach:

z lewej - S.dubia

z prawej - S.ferrea

  

Stenostola dubia i Stenostola ferrea

Stenostola dubia
Stenostola ferrea

 

 

Stenostola dubia i Stenostola ferrea

Stenostola dubia
Stenostola ferrea

Oświetlenie z boku - S.dubia wpada w niebieską barwę, S.ferrea jest matowa

 

Stenostola dubia i Stenostola ferrea

Stenostola dubia
Stenostola ferrea

W oświetleniu bezcieniowym połysk zanika

 

Stenostola dubia i Stenostola ferrea

Stenostola dubia 2 exx.
Stenostola ferrea 2 exx.

Połysk widoczny przy świetle padającym z przodu


        Oznaczanie okazów bywa często bardzo trudne. Określenia "błyszczący" i "matowy" są dość umowne, gdyż cechy te nie zawsze są dobrze widoczne. Niemniej trzeba się do czegoś odwołać.
Stenostola ferrea  sprawia wrażenie jaśniejszego i matowego, a to za sprawą delikatniejszej okrywy włosowej pokryw. Natomiast Stenostola dubia bywa na ogół ciemniejsza i błyszcząca. Włoski mają to do siebie, że wycierają się i wtedy pozostaje klucz.

 

Poniżej podaję zestawienie cech różniące gatunki żyjące w naszym kraju:

 


Klucz do rodzaju Stenostola:

 

 - pokrywy z niebieskim połyskiem (przy niektórych okazach połysk bywa słaby); punktowanie pokryw grube; owłosienie pokryw długie lecz rzadkie; owłosienia śródtułowia prawie brak (patrzeć z boku pod epipleurami); paramery długie i spiczaste .................................................................................................. S. dubia (Laich.)

- pokrywy matowe; punktowanie pokryw drobne; owłosienie pokryw krótkie i gęste; owłosienie śródtułowia białe; paramery grube i wyokrąglone ................................................................................. S. ferrea (Schrank)
 


      

 
Stenostola dubia

Stenostola ferrea

 
pokrywy z niebieskim połyskiem (czasem połysk bywa słaby)
punktowanie pokryw grube
owłosienie pokryw długie lecz rzadkie
metaepisternum prawie gołe, owłosienia brak (patrzeć z boku pod epipleurami)
paramery długie i spiczaste
pokrywy matowe
punktowanie pokryw drobne
owłosienie pokryw krótkie i gęste
metaepisternum biało owłosione
paramery grube i wyokrąglone

 

Słowniczek:

metaepisternum - część śródtułowia, widoczna z boku, pod epipleurami (pod brzegiem pokryw)
paramery - część aparatu kopulacyjnego

 

 

 

Jacek Kurzawa, 18.X.2003

 

 

powrót

 

entomo©2001 - 2016  - https://www.entomo.pl/