powrót

KLUCZE DO OZNACZANIA

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) - Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)

 

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)

 

Obie Phytoecie są ,,na pierwszy rzut oka'' łatwe do odróżnienia:

- P. pustulata jest bardziej krępa, wydaje się krótsza, pokrywy raczej zwężają się ku tyłowi
- P. virgula jest dłuższa, ma równoległoboczne pokrywy.

I tak już można przesortować większość okazów (jeśli mamy...). No, ale gorzej, jeśli mamy tylko jeden okaz Phytoeci. Wtedy patrzymy na przedplecze:

- P. pustulata ma czerwoną plamkę wydłużoną i położoną niemal centralnie na przedpleczu

- P. virgula ma czerwoną plamkę okrągłą umieszczoną bliżej głowy

Ale czasem i to nie wystarcza; cechy są nie dość wyraźne, nie mamy pewności ...
I wtedy należy spojrzeć na czułki:

- trzeci człon równy lub krótszy od pierwszego ..............................    3=,<1       ...... P. pustulata
- trzeci człon wyraźnie dłuższy od pierwszego ........                             3>1         ...... P. virgula

Jest to wyraźna i wystarczająca cecha.

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)

 P. virgula

 

Nie znam żadnych anegdot dotyczących tego gatunku. Jedyną ciekawostką może być informacja, że P. pustulata łowiłem w wielkich ilościach na kiełkujących krwawnikach (Achillea) porastających pobocze piaszczystej drogi (w okresie pierwszomajowym). Chodziły po ziemi i siedziały na płożących się po ziemi łodyżkach krwawników, które wówczas odstają od ziemi na wysokość od 1-3 cm. A więc trzeba szukać na kolanach, ,,nosem przy ziemi" (wtedy dobrze widać). Czerpakowanie tu nic nie da. Największą aktywność wykazywały od 14 do 18-tej w dni ciepłe i słoneczne. Potem drogę wysypano żużlem i skończyło się łowienie tej Phytoecii.


powrót

entomo©2001 - 2016  - https://www.entomo.pl/