HYMENOPTERA - BŁONKOSKRZYDŁE

ostatnie uaktualnienie: 9-11-2014


(A) - address

Anna Anasiewicz prof. dr hab.
(A) Wydzial Ogrodniczy AR, Katedra Entomologii, ul. Kr.Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin
ACULEATA

Jozef Banaszak prof. dr hab.
(A) Katedra Biologii i Ochrony Srodowiska, Wydzial Matematyki i Techniki WSP, ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz
tel. (052)413286
ACULEATA

Tadeusz Barczak prof. dr hab.
(A) Wydzial Rolny ATR, Katedra Zoologii, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. (4852) 790348 lub 790354
e-mail: tadbar@adm.atr.bydgoszcz.pl
PARASITICA, ACULEATA

Mieczyslaw Bilinski dr
(A) Oddzial Pszczelnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Kazimierska 2 (Gorna Niwa), 24-100 Pulawy
APOIDEA

Jerzy Borowski prof. dr hab.
(A)
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa
jerzy_borowski@sggw.pl
SYMPHYTA

Waldemar Celary dr
(A) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN, ul. Slawkowska 17, 31-016 Krakow
APOIDEA

Wojciech Czechowski dr
Instytut Zoologii PAN, skr. poczt. 1007, ul. Wilcza 64, 00-950 Warszawa
FORMICOIDEA

Miroslawa Dylewska doc. dr hab.
(A) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN, ul. Slawkowska 17, 31-016 Krakow
APOIDEA

Stanislaw Flaga mgr inz.
(A) ul. Kronikarza Galla 8/9, 30-053 Krakow
ACULEATA

Henryk Garbarczyk dr hab.
(A) Instytut Zoologii PAN, skr. poczt. 1007, ul. Wilcza 64, 00-950 Warszawa
PARASITICA

Ewa Godzinska dr
(A) Zd Neurofizjologii PAN, Pracownia Etologii, Inst. Biol. Dosw. M.Nenckiego, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
ACULEATA

Stanislaw Gorny dr
(A) Witosa 9/47, 06-400 Ciechanow
tel. 73-63-41

Mariusz Gwardjan
(A) ul. Lecha 9, m.29, 25-622 Kielce
BOMBUS

Jacek Hilszczański dr inż.
Instytut Badawczy Lesnictwa, Sekocin Las, 05-090 Raszyn tel: 22 7150550
e-mail: hilszczj@ibles.waw.pl
Zainteresowania: Chrzaszcze i inne owady kambio i ksylofagiczne (Cerambycidae, Buprestidae i inne) oraz ich parazytoidy (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Aulacidae).

Tomasz Huflejt dr
(A) Instytut Zoologii PAN, skr. poczt. 1007, ul. Wilcza 64, 00-950 Warszawa
SYMPHYTA

Tadeusz Kazmierczak prof. dr hab.
(A) Katedra Entomologii Lesnej AR, al. 29-Listopada 46, 31-425 Krakow
PARASITICA

Eugeniusz Kierych dr
(A) ul. Miedzynarodowa 66/4, 03-922 Warszawa
PARASITICA

Andrzej Kosior dr
(A) Z-d Ochrony Przyrody i Zasobow Naturalnych PAN, ul. Lubicz 46 (Vp.), 31-512 Krakow
APOIDEA

Janusz K. Kowalczyk dr
(A) Muzeum Biol. Ewol. UL, Park Sienkiewicza, 90-011 Lodz
tel. 326262
ACULEATA

Marek Kozioł dr inż
Kraków, ul. Reja
tel. 4161771
szkodniki szyszek

Michał Krzanowski

(A) Sanok, Kwiatowa 7
krzanowski@wp.pl
Szerszenie to najcudowniejsze stworzenia na swiecie!!!

Anna Krzysztofiak dr
(A) Dyrekcja: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, m.6, 16-400 Suwalki
APOIDEA

Lech Krzysztofiak dr
(A) Dyrekcja: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, m.6, 16-400 Suwalki
FORMICOIDEA

Monika Malcher mgr
(A) Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-950 Warszawa
APOIDEA

Piotr Olszewski mgr
(A) Inst. Ekologii i Ochr. Srod. UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
e-mail: thecla@wp.pl
VESPOIDEA

Andrzej Palaczyk mgr
(A) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN, ul. Slawkowska 17, 31-016 Krakow
ACULEATA

Tadeusz Pawlikowski prof. dr hab.
(A) Inst. Biologii i Ochr. Srod. UMK, Gagarina 9, 87-100 Torun
tel. (056) 6214469, fax. (056) 6214478
e-mail: pawlik@biol.uni.torun.pl
ACULEATA

Joanna Petal doc. dr hab.
(A) Instytut Ekologii, Dziekanow Lesny, 05-150 Warszawa
PARASITICA

Hanna Piekarska-Saniecka dr
(A) Katedra Entomologii AR, ul. Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan
APOIDEA

Barbara Pieronek prof. dr hab.
(A) Zaklad Ekologii i Ochrony Srodowiska IB WSP, Krakow
SYMPHYTA

Tadeusz Podkowka dr inz.
Stacja Terenowa d/s wykorzystania mrowek w Ochronie Lasu, ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
FORMICOIDEA

Tadeusz Plewka dr
(A) Instytut Ekologii PAN, Dziekanow Lesny, 05-092 Lomianki
ACULEATA

Lukasz Przybylowicz
(A) ul. Biecka 7, 38-300 GORLICE
ACULEATA

Andrzej Ruszkowski doc. dr
(A) Oddzial Pszczelnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Kazimierska 2, 24-100 Pulawy
tel. 4208, 2164, 4423
APOIDEA

Janusz Sawoniewicz dr inz

(A) Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, ul. Rakowiecka 26/30, 05-528 Warszawa
PARASITICA

Ewa Skibinska dr
(A) Instytut Zoologii PAN, skr. poczt. 1007, ul. Wilcza 64, 00-950 Warszawa
VESPOIDEA, SPHAECOIDEA

Malgorzata Skrzypczynska prof. dr hab.
(A)  Katedra Entomol. Lesnej AR, Al. 29 listopada 46, 31-425 Krakow
tel. 11-91-44 w.347, fax. 33-62-45

Andrzej Sokolowski dr
(A) Katedra Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznan
ACULEATA

Adrianna Szczepaniec
(A) 4112 plant sci bldg, university of maryland, college park, md, USA
tel. 01-301-405-3940; e-mail: turticae@gmail.com

K. B. Watala mgr
(A) Katedra Ekologii i Zoologii Kregowcow, Uniwersutet Lodzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Lodz
tel. (042)354433 lub 781364
VESPOIDEA

Jacek Wendzonka
(A) Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, Chalin, 64-410 Sieraków.
wendzonka@wp.pl
ACULEATA

Zbigniew Wilkaniec prof. dr hab.
(A) Katedra Hodowli Owadow Uzytkowych, Instytut Zoologii Stosowanej AR, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 POZNAN
APOIDEA

Jerzy Wiśniewski prof. dr hab.
(A) Katedra Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznan
ACULEATA

Bogdan Wiśniowski mgr inz.
(A) Muzeum Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojcow
tel. (012)6322648 lub 3891039w232
PARASITICA, ACULEATA (bez APOIDEA)

Michał Woyciechowski doc. dr hab.
Zaklad Pszczelnictwa AR, al. 29-Listopada 52, 31-425 Krakow
social ACULEATA

Ferdynand Wojtowski prof. dr hab.
(A) ul. Libelta 24, 61-707 Poznan
tel. 53583
APOIDEA

Przemysław Zięba lek.wet.   
ul. Balladyny 2/72
20-601 Lublin
tel. 0(prefix) 81 524 22 35; 0 601 960 132

Waldemar Żyła
(A) Dzial Przyrody Muzeum Gornoslaskie, pl. Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
VESPOIDEA

 

Ostatnie uaktualnienie strony: 9-11-2014

opr. J. Kurzawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


entomo©2001 - 2016  - www.entomo.pl