Diptera - Muchówki


Cezary Bystrowski

(A) ul. Holendry 17; 16-080 Tykocin
e-mail: cbystrowski@yahoo.com
Oznaczam rączycowate (Diptera: Tachinidae) oraz zbieram pasożytnicze muchówki wyhodowane z różnych stadiów rozwojowych innych owadów (motyli, chrząszczy, muchówek i szarańczaków).

Agnieszka Draber-Mońko prof. dr hab.
(A) Muz. i Inst. Zoologii PAN, Wilcza 64, 00-679 Warszawa
tel. 628-73-04, fax. 629-63-02

Maria Grochowska dr
(A) Zakład Zoologii Instytutu Biologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Elżbieta Kaczorowska mgr
(A) Al. Grunwaldzka 164/12, 80-258 Gdańsk

Beata Kubica-Biernat mgr
(A) Gryfa Pomorskiego 2E, 80-299 Gdańsk-Osowa
tel. 22-30-11 w. 250, fax. 25122-33-54

Jacek Kurzawa
(A) ul. Sterlinga 2 m.10 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 0-501 38-91-38;
zainteresowanie: Syrphidae, Bombylidae
e-mail: jk@entomo.pl

Waldemar Mikołajczyk dr
(A) Muz. i Inst. Zoologii PAN, Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Andrzej Nowosad dr
(A) Zakład Zool. System. UAM, Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 52-34-96, fax. 52-36-15, e-mail: Nowosad@hum.amu.edn.pl

Remigiusz Olszak dr hab.
(A) Inst. Sadown. i Kwiaciarstwa, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
tel. 33-42-23 w. 357

Maciej Jarosław Sapiejewski
Muzeum i Instytut Zoologii PAN ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa
maciek@sapiejewski.neostrada.pl
Nematocera

Małgorzata Skrzypczyńska prof. dr hab.
(A) Katedra Entomol. Leśnej AR, Al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 11-91-44 w.347, fax. 33-62-45

Agnieszka Soszyńska, mgr
(A) Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ;
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
zainteresowania: owady naśnieżne; ekologia, biologia i fenologia muchówek zimo-aktywnych

Bogusław Soszyński dr
(A) Olimpijska 12/64, 93-423 Łódź
tel. (042) 686-02-67

Ryszard Szadziewski prof. dr hab.
(A) Polanki 94, 80-302 Gdańsk
tel. 56-05-63, e-mail: biorys@halina.univ.gda.pl

Krzysztof Szpila
(A) Zakład Ekologii Zwierzat, Instyt. Biol. i Ochr. Srod. UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń

Jerzy Szweda doc. dr hab.
(A) Instytut Warzywnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 33-31-17

Elżbieta Topa mgr
(A) Mewy 8, 10-041 Olsztyn
tel. (089) 23-83-02

Jolanta Wiedeńska dr
(A) Kat. Zool. Bezkr., Hydrob. UL, Banacha 12/16, 90-237 Łódź
tel. (042) 35-44-43

Andrzej Wnuk prof. dr hab.
(A) Katedra Ochrony Roślin AR, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

Andrzej Józef Woźnica, dr
(A) Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Biologii, ul Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław,
Diptera: Taksonomia i zoogeografia Heleomyzidae oraz Trixoscelididae Starego i Nowego Świata.
 andrzej.woznica@up.wroc.pl


Tadeusz Zatwarnicki prof. dr hab.
Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22,
45-052 Opole, e mail: zatwar@uni.opole.pl tel. 4541815.

Ostatnie uaktualnienie strony: 22-02-2012

opr. J. Kurzawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


entomo©2001 - 2016  - www.entomo.pl